දුර්ගන්ධ වූ මඩෙහි එරී සිට කෙමෙන් කෙමෙන්, ඉහළට නැගී අවසානයේ දියෙන් නික්මී පැන නැග, මඩ බිඳුවක් වත් නොම රඳවාගෙන පිපී සුවඳ දෙන නෙලූමෙහි, නැවතත් දිය හෝ මඩ හෝ කෙතරම් තැවරුවත් එහි නොරදා රූටා ඉවත් ව යන්නේ ය. එහි නැවතත් දිය, මඩ වැනි දෑ නොරඳන සුපිරිසිදු ගතියකින් යුක්ත වන්නා සේ, කෙලෙස් දාහයන්ගෙන් පිරී ගිය අපවිත‍්‍ර වූ, දුර්ගන්ධය ද හමන මඩ ගොහොරු වන් සිත් ඇති ලෝක සත්ත්වයන් එම මඩ ගොහොරු මත එරී, දුකට පත් වී, එය ම ‘සුව යැයි’ අන්ධ වී එහි ම ඇලෙමින් ගත කරයි. එකිනෙක වූ සත්ත්වයින්ට එම කෙලෙස් මඩෙහි ම ඇලී, ගැලී වාසය කිරීම හැර සුවයක් ඉන් නික්මී නැගී සිටි විට ඇතිදෝ යන්නවත් සිහියට නොනැගී ඇති අවස්ථාවක, එම කාම මඩෙහි ම රැඳී සිටි එක්තරා සත්ත්වයෙකු ඉන් මිදී ඉහළට නැගී, මඩ ගොහුරින් මිදී දුගඳ හැරදා, සුවඳ විහිදුවමින් එම මඩෙහි ම එරී ගන්නා වූ අන් සතුනට ද මග කියා ඉන් මුදවා, පවිත‍්‍ර වූ අසීමිත නිදහස් අමා සුවය සොයා දුන්නේ ය. ඒ අමා සුව ලැබගත් අසමසම එම සත්පුරුෂයන් වහන්සේට ද, එමග ලූහුබැඳ නිදහස් වූ උන්වහන්සේලාගේ මග අනුව නැගුණු අනුගාමිකයන් වහන්සේලාට ද නැවතත් කෙලෙස් දාහ, මඩ ගති හදවත තුළ නොරඳන බව සත්‍යයි. එසේ පාරිශුද්ධියට පත් වූ පරම පිවිතුරු ගුණකඳ සිහි කර පුදදෙන්නා වූ මේ මහා නෙලූම් මල් පූජාවෙන් නැගෙන්නා වූ, අනන්ත අප‍්‍රමාණ පුණ්‍ය කුසල ආශිර්වාදයෝ විහිදී, පැතිරී, පිහිටා ලෝ සතගේ හදවත් කාමා දී දුගඳ මඩින් මිදී, නැගී අවුත්ශුද්ධ පවිත‍්‍ර වෙත්වා...! ශුද්ධ පවිත‍්‍ර වෙත්වා ...! ශුද්ධ පවිත‍්‍ර වෙත්වා ...!!!

සුපිරිසිදු වෙත්වා! සුපිරිසිදු වෙත්වා! සුපිරිසිදු වෙත්වා! සුපිරිසිදු වී, ලක්ෂ ගණනින් අරිහතුන් වහන්සේලා මේ මිහිමත පහළ වේවා ...!