“සුමනාවනි දන් දිය යුතුමය, පින් කළ යුතුමය, ශ‍්‍රමණ වූවන්ටත්, ගිහි වූවන්ටත්, දෙවි වූවන්ටත් පින උපකාරී වේ”
~තිලෝගුරු අමාමෑණී සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ
ITN Documentary 4 : මහා අධිෂ්ඨාන බල පූඡාව
Maha Adishtana Bala Poojawa 26th August 2017සමිඳු ගුණ වෙත උතුම් පිදුමට ~ නොදී ඉඩකඩ මග හැරෙන්නට
දසුන ගනු මැන පුබුදු වන්නට ~ සසර පුරුදුව ගෙනා පින් කඳ...
ITN Documentary 3 : මහා අධිෂ්ඨාන බල පූඡාව
Maha Adishtana Bala Pujawa Published on Aug 16, 2017මහා අධිෂ්ඨාන බල පූඡාව ගැන ITN නාලිකාවේ පලවූ වාර්තාමය වැඩසටහන පහතින් නරඹන්න
ITN Documentary : Maha Adishtana Bala Pujawa 26th August 2017දිය නොමුසු මහා කිරිපිඬු පූජාව උදෙසා පූජා කළා වූ නොඉඳුල් කෙත්වතු තුලින් මෙසේ අස්වැනු නෙළාගත් වගයි...වැඩිදුර විස්තර කියවන්න


ලක්ෂ ගණනින් පුදදෙන මහා දහස්පෙතියා මල් පුජාව උදෙසා මෙසේ පැල රෝපණය සිදුකළ වගයි...